PENAJA

RAKAN ILMU

Tuesday, 22 July 2014

BADAN, DASAR, RENDAH...!

KATA BANYAK MAKNA
Melalui soalan 3(a) bagi peperiksaan SPM subjek Bahasa Melayu, calon akan diuji tentang kemahiran membina ayat dengan perkataan yang diberikan. Ada kemungkinan calon-calon diuji kemahiran mereka tentang bagaimana membina ayat menggunakan perkataan yang sama tetapi mempunyai makna yang berbeza. Contoh soalan:-
 • Tulis dua ayat bagi setiap perkataan di bawah supaya jelas menunjukkan anda faham akan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau kata nama khas.
 1. badan
 2. dasar
 3. rendah
JAWAPAN:-

1. badan
 • Badan kanak-kanak itu dipenuhi lumpur dari sawah.
 • Ayah saya bergiat aktif dalam badan kebajikan bukan kerajaan.
2. dasar
 • Dasar sungai Kelantan dipenuhi sampah dan bahan buangan kilang.
 • British melaksanakan dasar pecah dan perintah ketika menjajah negara kita dahulu.
3. rendah
 • Dia mendapat markah yang rendah dalam ujian Bahasa Melayu itu.
 • Penjenayah itu bertubuh rendah dan gempal.

Sunday, 20 July 2014

ESEI: PERANAN REMAJA DALAM MENGISI KEMERDEKAAN....!

 
PENDAHULUAN:-
 • Negara kita banyak memperoleh kejayaan dan berada pada landasan yang tepat untuk mencipta kecemerlangan hasil kemerdekaan yang diraih sejak 1957.
 • Kemerdekaan telah berjaya menjanakan kehidupan kita yang lebih makmur dengan pelbagai peluang dan ruang yang terbuka luas.
 • Negara kita telah membina tapak kukuh dalam semua bidang sama ada dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan teknologi.
 • Menjadi tanggungjawab dan peranan generasi remaja atau generasi 'Y' dalam memelihara dan meneruskan kesinambungan usaha-uasa yang telah dijayakan oleh generasi terdahulu.
IDEA-IDEA PENTING:- (Peranan-peranan yang wajid dilaksanakan oleh remaja)....
 • Generasi remaja tidak sepatutnya melupakan jasa dan pengorbanan generasi terdahulu dalam usaha memerdekakan negara selepas dijajah lebih 446 tahun.
 • Menghayati sejarah perjuangan bangsa menjadi satu tugas besar generasi remaja manakala usaha memupuk semangat patriotik perlu ditingkatkan.
 • Generasi 'Y' wajar bersungguh-sungguh menuntut ilmu pengetahuan dan kemahiran agar kemajuan negara tidak terbantut.
 • Generasi remaja perlu memberikan komitmen yang tinggi dengan kesanggupan menyumbang tenaga kepada negara pada bila-bila masa.
 • Generasi remaja perlu menggunakan peluang ketika menuntut dengan menguasai pelbagai disiplin ilmu dan teknologi mutakhir agar dapat mempercepat negara menjadi negara maju dan disegani kawan dan lawan.
 • Remaja juga perlu giat aktif dalam aktiviti kemasyarakatan dengan memberikan khidmat membantu golongan yang miskin, orang tua, anak-anak yatim dan orang kurang upaya.
 • Remaja sepatutnya seharusnya memanfaatkan segala potensi yang ada dalam diri mereka untuk berusaha membangunkan masyarakat.
 • Remaja mestilah mengelakkan diri mereka terlibat dengan aktiviti yang sia-sia dan menjahanamkan diri dan masa depan negara.
 • Remaja perlu memastikan mereka sentiasa memiliki gaya hidup sihat, cergas, cerdas dan mengamalkan kehidupan bermasyarakat.
 • Generasi remaja yang penuh tenaga dan keupayaan perlu sentiasa menyokong dasar-dasar dan langkah-langkah kerajaan dalam kerangka memajukan negara.
PENUTUP:-
 • Kesedaran dan kefahaman remaja tentang peranan mereka dalam menjayakan visi dan misi negara akan membantu melestarikan kemakmuran dan mencapai wawasan negara.
 • Kemerdekaan yang dipertahankan ini amat besar maknanya jika golongan remaja terus mewarnainya.
 • Kemerdekaan ialah lambang kebebasan, kedaulatan, kekuatan dan kejayaan kepada setiap warganegara yang mendiami ibu pertiwi.

PROMOSI III

Loading...