PENAJA

RAKAN ILMU

Sunday, 17 April 2016

UNDANGAN CERAMAH BERTUBI-TUBI...!


Sejak awal bulan Mac lagi penulis mula dihujani dengan undangan menyampaikan ceramah PT3 di beberapa buah sekolah di sekitar Kota Bharu. Pada tarikh-tarikh awal tersebut, penulis terpaksa menolak kerana kekangan masa yang begitu ketat. Tapi syukur, kini penulis telah berjaya menjadualkan ceramah-ceramah tersebut setelah mengambil kira kesesuaian dengan jadual sekolah yang mengundang. Antara rancangan ceramah PT3 terdekat ialah:-

 • SMK Puteri, Kompleks Sekolah Kota Bharu pada 21/4/2016
 • Seminar Teknik Menjawab PT3 HUSM Kubang Kerian pada 6/5/2016
 • SMK Kedai Buloh pada 21/5/2016
 • SMK Pengkalan Chepa ....
 • SMK Kemumin .......

Monday, 11 April 2016

KELUARGA BAHAGIA, NEGARA SEJAHTERA...!

Keluarga merupakan institusi asas dalam sistem kehidupan makhluk yang bergelar manusia. Berjaya atau gagalnya institusi tersebut akan memberikan impak yang besar kepada keseluruhan institusi masyarakat, serta mempengaruhi kejayaan dan kegemilangan sesebuah negara.

Keluarga bahagia dapat memberi sumbangan besar kepada pembangunan umah dan negara, antaranya:-
 • melahirkan individu yang dinamik dan progresif
 1. bijak membuat pilihan dalam kehidupan
 2. bersikap tenang dan cendekiawan dalam menyelesaikan sesuatu masalah
 3. berfikiran rasional ketika menilai baik buruk sesuatu perkara
 4. dapat menyumbang idea yang matang ke arah kemajuan negara
 • melahirkan individu yang sihat fizikal dan mental
 1. bijak menangani stres ketika berhadapan cabaran
 2. dapat memikul tanggungjawab mencari rezeki untuk keluarga
 • melahirkan individu yang memiliki sahsiah terpuji
 1. mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan
 2. tidak terlibat dalam kancah sosial
 3. disenangi masyarakat
 • keamanan, kesejahteraan dan keharmonian negara terpelihara
 1. kesalahan jenayah semakin berkurangan
 2. taraf kesihatan dan taraf hidup semakin meningkat
 3. dapat bersaing dengan negara-negara maju
 4. menjadi destinasi utama pelancong asing yang kagum akan  kejayaan Malaysia

Tuesday, 5 April 2016

ESEI: PERANAN REMAJA DALAM MENGISI KEMERDEKAAN....!

PENDAHULUAN:-
 • Negara banyak memperoleh kejayaan dan berada pada landasan yang betul untuk  mencipta kecemerlangan hasil kemerdekaan yang diraih sejak 1957.
 • Kemerdekaan telah berjaya merobah kualiti kehidupan rakyat.
 • Semua pihak mempunyai tanggungjawab untuk mewarnakan dan mencorakkan masa depan negara ke arah yang lebih gemilang. 
ISI-ISI PENTING: (Peranan remaja mengisi kemerdekaan)

KALA DAN KALI...

Penggunaan kala dan kali kerap menimbulkan kesilapan kepada pengguna bahasa Melayu, lebih-lebih lagi yang kurang prihatin. Lihat perbezaan penggunaan kala dan kali di bawah:-
 • KALA
 1. kadangkala
 2. sediakala
 3. tatkala
 4. apakala
 5. dahulukala
 6. manakala
 7. senjakala
 • KALI
 1. sering kali
 2. acap kali
 3. kerap kali
 4. beberapa kali
 5. dua kali

Wednesday, 30 March 2016

KESALAHAN KATA DAN TATABAHASA...!

Dalam ayat-ayat di bawah terdapat satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa. Kenal pasti dan betulkan kesalahan-kesalahan itu.
 1. Roslan menghadiahkan ibunya dengan sebuah kereta sebagai mengenang jasa dan pengorbanan ibunya selama ini.
 2. Sukan merupakan wacana yang dapat mengukuhkan perpaduan rakyat yang berbilang kaum-kaum di negara kita.
 3. Rakyat Malaysia harus saling bantu-membantu dalam usaha melupuskan gejala rasuah.
 4. Jabatan Meteorologi menganggarkan bahawa cuaca di perairan Kelantan adalah mendung, manakala di lain-lain tempat cuacanya cerah.
 5. Kedua-dua ibu bapanya tidak mampu menghantar Aliyang tepok itu ke sekolah khas kerana sewa bulanannya tinggi sangat.
 6. Jabatan Perhutanan sedang memantau akan kerja-kerja pemeliharaan hutan paya bakau yang sedang dijalankan.
 7. Hutan mempunyai berbagai fungsi yang bermanfaat kepada masyarakat selain berperanan sebagai kawasan teduhan hujan.
 8. Kursus membaiki alat penghawa dingin akan dianjurkan oleh pihak kerajaan dengan kerja sama agensi swasta.
 9. Kerajaan telah memberikan diskaun  kepada nelayan di seluruh negara bagi meringankan beban di dalam kehidupan mereka.
 10. Pak Ali memberitahu yang anaknya juga boleh melanjutkan pelajaran tinggi ke luar negara  asalkan dia  rajin berusaha. 

PEMAKAIAN IMBUHAN PINJAMAN...!

Banyak sekali penggunaan imbuhan pinjaman dalam bahasa Melayu. Imbuhan pinjaman ini terdiri daripada bahasa Yunani-Latin-Inggeris, Arab-Parsi, dan Sanskrit.
 • Yunani-Latin-Inggeris
 1. probarat
 2. antipembangkang
 3. poliklinik
 4. autonomi
 5. subtopik
 6. suprasegmen
 7. heterograf
 8. heksagon
 9. hidrograf
 10. homogamy
 11. hipersonik
 12. infrastruktur
 13. intercom
 14. intrajabatan
 15. isobar
 16. kilogram
 17. makromolekul
 18. metabahasa
 19. mikrobiologi
 20. milibar
 21. televisyen
 22. multisel
 23. neolitik
 24. ortogenus
 25. oksiklorida
 26. paleolitik
 27. pentaklorida
 28. perinatal
 29. petrokimia
 30. fenotip
 31. fotosintesis
 32. fitotoksin
 33. pleokroisma
 34. superlarut
 35. sosialisme
 36. fonemik
 37. potensi
 38. leksikal
 39. praktis
 • Arab-Parsi
 1. bilazim
 2. biadab
 3. duniawi
 4. alamiah
 5. hadirin
 6. munafikat
 7. qariah
 • Sanskrit
 1. maharani
 2. maha agung
 3. tatatertib
 4. prakata
 5. swadaya
 6. tunakarya
 7. ekabahasa
 8. dwitahunan
 9. tribulan
 10. pancaindera
 11. seniman
 12. cendekiawan
 13. seniwati
 14. biduanita

Tuesday, 29 March 2016

UNIT AYAT...!AYAT
Anak orang itu sedang belajar.
KLAUSA
anak orang itu sedang belajar
FRASA
anak orang itu
sedang belajar
PERKATAAN
anak
orang
itu
sedang
belajar

PROMOSI III