PENAJA

RAKAN ILMU

Sunday, 1 November 2015

SOALAN RAMALAN BM SPM 2015...!

Mustahil untuk sesiapa meneka soalan peperiksaan dengan begitu tepat. Namun, tidak salah jika kita meramal soalan yang akan keluar, asalkan ramalan itu tidak dilakukan secara rawak semata-mata.

Dengan merujuk pendapat rakan sejawat Cikgu Azaman, kami telah membuat analisis tajuk-tajuk popular berdasarkan soalan Peperiksaan Percubaan SPM 2015 seluruh negara, dan kekerapan soalan SPM sebelum ini,  hasilnya beberapa tajuk dan tema di bawah bolehlah diberikan perhatian oleh calon-calon.

Calon-calon disarankan agar meneliti dan membuat ulang kaji tambahan agar persiapan yang dibuat sebelum ini menjadi lebih sempurna. Insya-Allah.

Kertas I (1103/1)

Bahagian A [30 markah]
 • Tema
 1. Kejiranan
 2. Faedah berjimat cermat
 3. Alam sekitar
 4. Amalan menabung
 5. Ciri-ciri pelajar cemerlang
 6. Pengguna bijak
Bahagian B [100 markah]
 • Tema
 1. Amalan membaca
 2. Gaya hidup sihat
 3. Implikasi penggunaan telefon bimbit
 4. Kepentingan perpaduan
 5. Peranan ibu bapa memupuk semangat patriotic

Kertas II (1103/2)

Prosa Moden
2(b)
 1. Ibu dan Ceper
 2. Idola
 3. Tanggar Amanat
 4. Tiang Cengal Dinding Sayung
 5. Penanggungan

Prosa Klasik
2(c)
 1. Pelayaran Penuh Peristiwa
 2. Hikayat Siak
 3. Khoja Maimun
 4. Merah Silu
 5. Dua Geliga Hikmat

Puisi
2(d)
 1. Gurindam Tonggak 12
 2. Seloka Emak Si Randang
 3. Pasar Perasaan
 4. Syair Pemberontakan Patani
 5. Gurindam 12 Fasal Keenam

Tatabahasa
3(b)
 1. Cerakin/gabungkan ayat majmuk
 2. Cakap ajuk/cakap pindah
 3. Ayat aktif/ayat pasif
 4. Ayat biasa/ayat songsang
 5. Jenis ayat

Novel [15 markah]
4(a)/(b)
 1. Persoalan kegigihan
 2. Dua peristiwa menarik/menggembirakan anda
 3. Plot peleraian
 4. Kritikan social/kepincangan masyarakat
 5. Persamaan satak utama
Monday, 26 October 2015

AYAT PERINTAH....!

Ayat perintah ialah ayat yang diucapkan dengan tujuan untuk menimbulkan sesuatu tindakan oleh pihak lain. Ayat perintah dapat dibahagikan kepada 4 iaitu:-
 • Ayat Suruhan, contohnya;-
 1. Keluar dari bilik ini.
 2. Pergi dari sini
 3. Tengok barang-barang ini.
 4. Awak buat kerja itu sekarang.
 5. Ambil bola itu.
 6. Awak tunggu dia di sini.
Ayat suruhan boleh menggunakan partikel -lah untuk menjadikannya lebih lembut, contohnya;-
 1. Keluarlah dari bilik ini.
 2. Pergilah dari sini.
 3. Tengoklah barang-barang ini.
 4. Awak buatlah kerja itu sekarang.
 5. Ambillah bola itu.
 6. Awak tunggulah di sini.
 • Ayat Larangan, contohnya;-
 1. Jangan ambil hak orang.
 2. Jangan duduk di sini.
 3. Kamu jangan beritahu dia.
 4. Usah kauambil hati.
Ayat larangan boleh dilembutkan dengan menambahkan partikel -lah, contohnya;-
 1. Janganlah ambil hak orang.
 2. Janganlah duduk di sini.
 3. Kamu janganlah beritahu dia.
 4. Usahlah kauambil hati.
 • Ayat Silaan, contohnya;-
 1. Sila datang ke rumah saya.
 2. Sila serahkan borang itu dengan segera.
 3. Jemput masuk.
Ayat silaan juga boleh dilembutkan dengan menambahkan partikel -lah, contohnya;-
 1. Silalah datang ke rumah saya.
 2. Silalah serahkan borang itu dengan segera.
 3. Jemputlah masuk.
 • Ayat Permintaan, contohnya;-
 1. Minta tuan bukakan pintu ini.
 2. Minta kamu semua bertenang.
 3. Tolong selesaikan masalah itu.
Ayat silaan dan permintaan biasanya tidak membawa pengertian yang negatif sebagaimana yang terdapat dalam ayat larangan.
Contoh ayat silaan dan ayat permintaan yang tidak betul;-
 1. Silalah merokok.
 2. Jemputlah buat bising.
 3. Sila jangan merokok.
 4. Tolong jangan bising.
 5. Minta jangan berludah.

Friday, 23 October 2015

TERNAK DAN TERTAWA...!

Kesempatan kali ini Cikgu akan mengetengahkan kes pengecualian yang berlaku terhadap perkataan 'ternak' dan 'tertawa' apabila menerima imbuhan awalan men-.
Kebiasaannya semua perkataan yang bermula dengan huruf 't' apabila menerima imbuhan awalan men-, akan berlaku pengguguran kepada huruf 't' tersebut. Sila teliti contoh perkataan yang bermula dengan huruf 't' apabila menerima imbuhan awalan men-:-
 • tembak + men- = menembak bukannya mentembak
 • tolak + men- = menolak bukannya mentolak
 • tampar + men- = menampar bukannya mentampar
 • tiru + men- = meniru bukannya mentiru
 • tanya + men- = menanya bukannya mentanya
Semua huruf 't' di permulaan perkataan tembak, tolak, tampar, tiru, tanya dan lain-lain mengalami pengguguran apabila menerima imbuhan awalan men-.

Pengguguran huruf 't' bagi dua perkataan yang diimbuhkan dengan awalan men- di bawah tidak berlaku kerana aspek pengecualian.
 1. ternak + men- = menternak bukannya menernak
 2. tertawa + men- = mentertawa bukannya menertawa
Tegasnya perkataan ternak dan tertawa mempunyai keistimewaan tersendiri dan kekal diejakan seperti di bawah:
 • menternak dan
 • mentertawa

Thursday, 22 October 2015

ESEI: PENTING POKOK DALAM KEHIDUPAN...!


Antara kepentingan pokok dalam kehidupan manusia ialah:-
 • menjadi teduhan bagi sesebuah rumah
 • bekalan oksigen yang menjadi nadi kehidupan manusia diperoleh
 • menjadi penebat haba yang menghalang haba daripada masuk ke dalam rumah
 • melindungi manusia daripada terik cahaya matahari
 • membantu menyejukkan badan
 • menyerap dan mengurangkan kadar kelajuan air hujan
 • membantu menghalang hakisan tanah
 • mencantikkan pemandangan dengan pokok yang menghiasi landskap
 • membantu mengembalikan fungsi penyaman udara semula jadi
 • mengurangkan kebergantungan manusia terhadap penyaman udara moden
 • mengurangkan kesan pemanasan global
 • membekalkan sumber makanan kepada manusia
Manakala langkah-langkah menggalakkan masyarakat menanam pokok ialah:-
 • memberikan info, mengadakan ceramah, kempen "Hijaukan Bumi Kita"
 • mengadakan pertandingan landskap indah di semua peringkat
 • mewajibkan pemaju perumahan menanam pokok tutup bumi
 • mengenakan kompaun terhadap pihak yang menebang pokok secara sewenang-wenangnya
 • menyemaikan perasaan cinta akan suasana hijau dalam diri generasi muda 'Y'

Tuesday, 20 October 2015

MENEMBAK MATI...!

Frasa 'menembak mati' boleh digunakan atau tidak? Cuba kita teliti ayat-ayat  di bawah:-
 • Polis berjaya menembak mati seorang penjenayah ketika berbalas-balas tembakan.
 • Perompak itu telah menembak mati seorang pengawal keselamatan yang cuba melawan.
Sebenarnya ayat-ayat seperti di atas kerap kita terbaca dalam akhbar ataupun kita terdengar melalui pembacaan berita oleh juruhebah televisyen yang cantik rupawan. Disebabkan sudah terbiasa, kita berasakan tiada apa-apa cacat celanya. Sesuai dengan peribahasa alah bisa tegal biasa. Sesuatu yang salah sebenarnya, tetapi jika kerap digunakan sebagai betul, maka akhirnya kita rasa perkara itu adalah betul.

Berdasarkan rumus ayat aktif transitif, kata kerja transitif mestilah diikuti oleh objek iaitu kata nama. Oleh hal yang demikian, kata kerja transitif 'menembak' mestilah diikuti objek (iaitu objek yang kena) dalam ayat tersebut.
 • Polis berjaya menembak (kata kerja transitif) seorang penjenayah (objek) hingga mati ketika berbalas-balas tembakan.
Begitu juga dengan ayat yang kedua:-
 • Perompak itu telah menembak (kata kerja transitif) seorang pengawal keselamatan (objek) yang cuba melawan hingga mati.
Ringkasnya kedua-dua ayat di atas hendaklah ditulis seperti di bawah:-
 • Polis berjaya menembak seorang penjenayah hingga mati ketika berbalas-balas tembakan.
 • Perompak itu telah menembak seorang pengawal keselamatan yang cuba melawan hingga mati.

Monday, 19 October 2015

KESALAHAN ISTILAH DAN TATABAHASA...!

Kita masih menumpukan perbincangan berkenaan aspek pengetahuan dan kemahiran bahasa yang diuji melalui soalan 3(d). Calon-calon diingatkan bahawa soalan 3(d) ini boleh berbentuk tiga ayat, yang setiap satu ayat mengandungi satu kesalahan istilah dan satu kesalahan tatabahasa. Soalan 3(d) ini juga boleh dikemukakan dalam bentuk petikan. Calon-calon diminta mengesankan kesalahan-kesalahan berkenaan, kemudiannya mencadangkan cara pembetulannya.

Sila lihat contoh soalan di bawah:-

Dalam petikan di bawah, terdapat tiga kesalahan penggunaan kata atau istilah dan tiga kesalahan tatabahasa. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada tiga kesalahan penggunaan kata atau istilah dan tiga kesalahan tatabahasa. Anda tidak perlu menyalin petikan isu semula.

Tenaga angin digunakan sebagai punca tenaga sejak beribu tahun dahulu bagi menggerakkan kapal enjin. Turbin angin adalah alat yang digunakan untuk menukarkan kepada tenaga angin kepada tenaga elektrik. Malaysia mempunyai kawasan sumber tenaga angin yang banyak, maka penggunaan teknologi turbin angin boleh dilancarkan dengan meluas.
[6 markah]

Contoh Jawapan:-
Kesalahan Istilah
 1. punca - sumber
 2. kapal enjin - kapal layar
 3. dilancarkan - dilaksanakan
Kesalahan Tatabahasa
 1. beribu - beribu-ribu
 2. adalah - ialah
 3. menukarkan kepada tenaga - menukarkan tenaga

Sunday, 18 October 2015

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TG. 4 SBP 2015...

BAHASA MELAYU
KOD: 11O3/2


Soalan 1: Rumusan - Langkah-langkah menangani kenaikan kos sara hidup

Soalan 2: Pemahaman
 • 2(a) - Petikan Umum
 • 2(b) - Petikan Prosa Moden - Cerpen Kaduk, Ayam dan Raja
 • 2(c) - Petikan Prosa Klasik - Kepimpinan Melalui Teladan 
 • 2(d) - Petikan Puisi Tradisi - Gurindam 12, Fasal ke-3
Soalan 3: Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa
 • 3(a) - Bina ayat
 • 3(b) - Kenal pasti jenis-jenis ayat
 • 3(c) - Mengesan kesalahan ejaan dan imbuhan
 • 3(d) - Mengesan kesalahan istilah dan tatabahasa
 • 3(e) - Nyatakan peribahasa berdasarkan ayat
Soalan 4: Novel
 • 4(a) - Huraikan 2 persoalan yang terdapat dalam sebuah novel
 • 4(b) - Huraikan 3 pedoman yang terdapat dalam sebuah novel yang anda kaji.

PROMOSI III