PENAJA

RAKAN ILMU

Monday, 16 February 2015

TEMA SUTERA DALAM LUKISAN...!

Ramai pelajar mungkin keliru dan dikelirukan oleh penulis-penulis buku rujukan dengan pelbagai fakta yang kurang tepat mengenai tema novel Sutera Dalam Lukisan. Seboleh-bolehnya pelajar wajar bertanyakan guru subjek Bahasa Melayu mereka apabila berhadapan dengan perbezaan fakta yang terdapat dalam sesetengah buku rujukan.
Merujuk teks novel tersebut dan disokong oleh Panduan Pemarkahan SPM, tema novel Sutera Dalam Lukisan ialah:-
 • Kegigihan dan ketabahan seorang pemuda yang dianggap bodoh, dungu dan tidak berakal oleh masyarakat, berazam untuk mengubah dirinya menjadi manusia yang normal.
Pelajar-pelajar mestilah memasukkan TIGA kata kunci seperti bodoh, dungu dan tidak berakal serta berazam ketika memperkatakan tema novel berkenaan.

Saturday, 14 February 2015

ESEI: KEPENTINGAN RUKUN NEGARA...!

Rukun Negara : Matlamat dan Kepentingannya Kepada Negara

Tidak dinafikan bahawa setiap daripada kita tahu kelima-lima prinsip Rukun Negara yang menjadi asas kepada pembentukan negara.Tetapi persoalannya, berapa ramaikah dalam kalangan rakyat negara ini yang benar-benar faham atau menjadikan prinsip-prinsip tersebut sebagai asas dalam pembentukan jati diri sebagai rakyat Malaysia yang cinta akan keamanan, cinta akan negara dan cinta akan kedamaian.

Sebenarnya kelima-lima prinsip Rukun Negara ini berkait rapat dengan kehidupan kita sebagai rakyat Malaysia. Dalamnya terangkum kesemua nilai hidup yang menjadi pegangan kita – memegang serta mengamalkannya tanpa rasa berbelah bagi untuk memastikan bukan sahaja rakyat negara ini hidup aman damai tetapi juga memastikan keamanan dan kestabilan negara terjamin.

Melalui Rukun Negara, antara objektif  masyarakat yang hendak dilahirkan oleh Malaysia adalah seperti berikut :

1. Mencapai Perpaduan yang Lebih Erat.
Semua rakyat hendaklah mendukung cita-cita untuk membentuk satu bangsa dan sebuah negara di mana ahli–ahli masyarakatnya menganggap diri mereka sebagai rakyat Malaysia tanpa mengira kaum dan kepercayaan masing-masing. Rakyat  negara ini terdiri daripada pelbagai kaum dengan berbagai-bagai perbezaan yang wujud.
Keadaan ini bertambah rumit lagi kerana wujud ketidakseimbangan ekonomi antara kaum. Sungguhpun wujud unsur-unsur perbezaan ini, melalui Rukun Negara akan dapat membentuk satu bangsa yang bersatu padu di mana semua rakyat tampa mengira kaum mempunyai semangat kesetiaan dan perasaan cinta terhadap negara.

2. Memelihara Satu Cara Hidup Demokratik.
Pelembagaan negara menjamin kebebasan hak asasi dan kebebasan kegiatan-kegiatan berpolitik rakyat negara ini asalkan tidak melanggar undang-undang negara. Tetapi hak-hak serta kebebasan yang diberikan ini tidak boleh disalahgunakan atas nama demokrasi untuk membakar perasaan perkauman atau bagi memusnahkan demokrasi. Apabila berlaku sebarang masalah yang melanda negara, kepentingan bangsa dan negara mestilah didahulukan. Kepentingan negara hendaklah di utamakan lebih daripada kepentingan sesuatu kaum, jika mahu kestabilan dan keselamatan negara berkekalan.

3. Mencipta Sebuah Masyarakat Yang Adil.
Semua anggota masyarakat mempunyai peluang yang sama untuk menikmati kekayaan negara. Masyarakat yang adil akan wujud di negara ini jika kekayaan negara dibahagikan dengan adil dan saksama. Bagi mencapai tujuan ini, pihak-pihak yang lemah akan dibantu supaya mereka mempunyai peluang yang sama untuk bersaing dengan pihak-pihak yang lain yang lebih maju. Masyarakat adil yang  kita cita-citakan itu bebas daripada penindasan seseorang terhadap yang lain ataupun penindasan sesuatu golongan terhadap yang lain.

4. Membentuk Satu Sikap Yang Liberal.
Masyarakat negara ini bebas mengamalkan agama dan adat resam serta kebudayaan masing-masing sesuai dengan matlamat perpaduan negara. Kita sesungguhnya mempunyai kekayaan dari segi kebudayaan dan adat resam yang diamalkan oleh masyarakat pelbagai kaum. Walaupun ada perbezaan, semua anggota masyarakat hendaklah bercita-cita untuk mewujudkan satu masyarakat di mana keadaan berlainan kebudayaan itu boleh menguntungkan dan menjadi sumber kekuatan kepada bangsa dan negara Malaysia.

5. Membina Sebuah Masyarakat Progresif.
Kita bercita-cita hendak mewujudkan sebuah masyarakat progresif yang mencapai kemajuan di bidang sains dan teknolagi selaras dengan perkembangan teknologi terkini serta dunia tanpa sempadan dan era globalisasi. Dunia kini sedang menyaksikan perubahan-perubahan yang begitu cepat dalam bidang ilmu pengetahuan, sains dan teknologi. Masyarakat progresif yang hendak diwujudkan merupakan satu masyarakat yang bergerak maju sejajar dengan kemajuan sains dan teknologi yang akhirnya akan menjadikan Malaysia sebuah negara maju sebagaimana matlamat Wawasan 2020. Tetapi kemajuan tersebut tidak akan menjadikan rakyat negara ini terkeluar daripada batas-batas agama dan nilai-nilai ketuhanan.TIP MENGENAL KATA ADJEKTIF...!


Terdapat 5 cara untuk mengenal kata adjektif.
 • Dapat digunakan bersama derngan kata penguat {sangat besar, terlalu besar, sungguh besar, agak merah, paling merah, merah sekali ....}
 • Dapat disertai imbuhan 'ter' dan 'se' {terpanjang, sepanjang, terbesar, sebesar, tercantik, secantik, terpandai, sepandai....}
 • Hadir selepas kata nama {lukisan cantik, tulisan condong, rumah antik, kayu keras, kereta lama, semut merah ....}
 • Menggunakan kata nafi 'tidak' {tidak besar, tidak bijak, tidak rugi, tidak masak, tidak jujur, tidak berat, tidak mahal....}
 • Dapat diulang dengan imbuhan 'se' dan 'nya' {secantik-cantiknya, sekecil-kecilnya, sebijak-bijaknya, sejujur-jujurnya...}

Friday, 13 February 2015

LATAR SEBUAH NOVEL....!


Bermaksud latar belakang bagi sesebuah cerita. Latar terbahagi kepada TIGA iaitu:-
 1. Latar masa
 2. Latar tempat
 3. Latar masyarakat
Latar Masa :-
 • Latar masa ialah waktu atau tempoh sesuatu peristiwa dalam sesebuah cerita seperti novel, cerpen, drama, cerita klasik, puisi dan sebagainya.
 • Contohnya pagi, tengah hari, senja, zaman Jepun, zaman moden dan lain-lain.
Latar Tempat :-
 • Latar tempat ialah di mana sesuatu peristiwa itu berlaku, misalnya di dalam rumah, di Kota Bharu, di hadapan pagar, di dalam semak dan lain-lain.
Latar Masyarakat :-
 • Latar masyarakat ialah keadaan atau gambaran masyarakat di tempat sesuatu peristiwa terjadi, misalnya masyarakat desa, masyarakat remaja, masyarakat moden, masyarakat yang gila kuasa dan lain-lain.

Thursday, 12 February 2015

17 NILAI MURNI...!

Senarai nilai murni yang terkandung dalam subjek Bahasa Melayu bermatlamat untuk melahirkan insan yang baik serta memiliki akhlak mulia. Selain itu penghayatan dan amalan nilai murni ini bertujuan untuk membentuk generasi yangberhemah tinggi dan berperibadi mulia. 
Sebagai calon peperiksaan PT3 dan SPM pula, pelajar dikehendaki mengingati nilai-nilai murni ini dan perlu menyatakannya tanpa mengubah bentuk asal nilai murni tersebut seperti menambah atau menukar imbuhan. Hal ini menyebabkan jawapan yang diberikan itu menjadi tidak tepat dan salah. Contoh kesilapan biasa ialah kasih sayang - ditulis berkasih sayang, keadilan - ditulis adil dan sebagainya.
Senarai nilai murni (17) yang perlu dihafaz oleh pelajar ialah:-
 1. Baik hati
 2. Berdikari
 3. Hemah tinggi
 4. Hormat-menghormati
 5. kasih sayang
 6. Keadilan
 7. Kebebasan
 8. Keberanian
 9. Kebersihan fizikal dan mental
 10. Kejujuran
 11. Kerajinan
 12. Kerjasama
 13. Kesederhanaan
 14. Kesyukuran
 15. Patriotisme
 16. Rasional
 17. Semangat bermasyarakat

PROMOSI III